Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Podstawa prawna funkcjonowania

Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu. (doc)

Uchwała Nr XL/218//09 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu. (doc)

Uchwała Nr XXXVI/208/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu. (doc)


data dodania: 2011-04-08 12:35:35 | data modyfikacji: 2011-04-08 12:35:54 | zmodyfikował: Administrator

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe