Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Przedmiot działalności wg PKD

  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody 36.00.Z,
  • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osadów ze ścieków kanalizacyjnych 37.00.Z,
  • usługi związane ze zbieraniem odpadów inne niż niebezpieczne 38.11.Z,
  • usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z
  • roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających 43.22.Z,
  • pozostałe usługi sanitarne 81.29.12

data dodania: 2011-04-08 12:36:09 | data modyfikacji: 2011-04-08 12:36:20 | zmodyfikował: Administrator

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe