Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Aktualne

 

Decyzja z dnia 31.07.2018

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy XLV/369/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. o ustaleniu stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

do 31.12.2018 r. dla wszystkich odbiorców usług nie ulegają zmianie i są następujące:

 

  • woda 3,10 zł/m3 netto + VAT 8 %
  • ścieki 6,14 zł/m3 netto + VAT 8 %
  • ścieki 5,75 zł/m3 netto + VAT 8 % odprowadzanych ścieków za pomocą przydomowej przepompowni zasilanej energią elektryczną
  • opłata abonamentowa 5,17 zł/miesiąc
  • Informacja o zmianie opłaty abonamentowej

data dodania: 2011-04-08 12:39:32 | data modyfikacji: 2013-05-17 16:11:30 | zmodyfikował: Administrator

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe