Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Historia

 

od 01.05.2012 r.

 • woda 2,76 zł/m3 netto + VAT 8 %
 • ścieki 6,14 zł/m3 netto + VAT 8 %
 • ścieki 5,79  zł/m3 netto + VAT 8 % odprowadzanych ścieków za pomocą przydomowej przepompowni zasilanej energią elektryczną
 • opłata abonamentowa 5,00  zł/miesiąc

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.03.2012 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.


od 01.05.2011 r.

 • woda 2,45 zł/m3 netto + VAT 8 %
 • ścieki 5,28 zł/m3 netto + VAT 8 %
 • ścieki 4,96 zł/m3 netto + VAT 8 % odprowadzanych ścieków za pomocą przydomowej przepompowni zasilanej energią elektryczną
 • opłata abonamentowa 4,80 zł/miesiąc

Podstawa prawna

Uchwała Nr VII/25/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. (pdf)


od 01.10.2009 r.

 • woda 2,10 zł/m3
 • ścieki 5,24 zł/m3
 • opłata abonamentowa 4,80 zł/miesiąc

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXIX/215/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. (doc)


data dodania: 2011-04-08 12:40:20 | data modyfikacji: 2013-05-17 16:11:32 | zmodyfikował: Administrator

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe