Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Umowy na wodę i ścieki

Umowa o odprowadzanie ścieków z odbiorcą (pdf)

Umowa o odprowadzanie ścieków z odbiorcą - dla firm (pdf)

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z lokatorem (pdf)

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z odbiorcą (pdf)

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z odbiorcą - dla firm (pdf)

Umowa o zaopatrzenie w wodę z lokatorem (pdf)

Umowa o zaopatrzenie w wodę z odbiorcą (pdf)

Umowa o zaopatrzenie w wodę z odbiorcą - dla firm (pdf)

 


data dodania: 2011-04-08 12:42:55 | data modyfikacji: 2011-04-13 14:28:40 | zmodyfikował: Administrator

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe