Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Wnioski

Wniosek o wydanie ryczałtu wodociągowego na budowę domu (doc)

Wniosek o wydanie warunków technicznych (doc)

Zlecenie wymiany wodomierza; protokół, druk (doc)

Podanie o zamontowanie licznika. (doc)


data dodania: 2011-04-08 12:43:15 | data modyfikacji: 2020-04-29 14:30:31 | zmodyfikował: Administrator

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe