Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Badania ścieków - 2014

  • Grabin (Data poboru prób 05.08.2013/13.08.2014 r ), Grabin (Data poboru prób 21.10.2014 ), Grabin (Data poboru prób 19.11.2014), Grabin (16.12.2014r.)

  • Klonowo (Data poboru prób 05/.02.2014), Klonowo (Data poboru prób 22/23.05.2014 ), Klonowo (Data poboru prób 13.08.2014), Klonowo (Data poboru prób 19.11.2014)

  • Samborowo (Data poboru prób 04/05.02.2014), Samborowo ( Data poboru prób 26.05.2014 ), Samborowo ( Data poboru prób 18/19.08.2014 ), Samborowo (Data poboru prób 18/19.11.2014)

  • Szyldak ( Data poboru prób 26.05.2014 ), Szyldak (Data poboru prób 19.11.2014)

 


data dodania: 2014-02-28 11:51:45 | data modyfikacji: 2014-12-09 09:24:53 | zmodyfikował:

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe