Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Badania ścieków - 2016

  • Grabin (Data poboru prób 17/18.02.2016), Grabin (Data poboru prób 11/12.05.2016), Grabin (Data poboru prób 16/17.08.2016), Grabin (Data poboru prób 16/17.08.2016), Grabin (Data poboru prób 24/25.11.2016) Grabin (Data poboru prób 24/25.11.2016)
  • Klonowo (Data poboru prób 17.02.2016), Klonowo (Data poboru prób 17.08.2016), Klonowo (Data poboru prób 17.08.2016),
  • Samborowo (Data poboru prób 16/17.02.2016), Samborowo (Data poboru prób 11/12.05.2016), Samborowo (Data poboru prób 16/17.08.2016), Samborowo (Data poboru prób 16/17.08.2016),  Samborowo (Data poboru prób 24/25.11.2016),  Samborowo (Data poboru prób 24/25.11.2016)
  • Szyldak (Data poboru prób 12.05.2016), Szyldak (Data poboru prób 25.11.2016), Szyldak (Data poboru prób 25.11.2016)

data dodania: 2016-03-07 13:59:59 | zmodyfikował: blazej

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe