Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Badania ścieków - 2019

  1. Oczyszczalnia Klonowo 25.02.2019 (Surowe, Oczyszczone), 29.08.2019 (Oczyszczone)
  2. Oczyszczalnia Samborowo 24/25.02.2019 (Surowe, Oczyszczone), 22/23.05.2019 (Oczyszczone), 28/29.08.2019 (Surowe), 19/20.11.2019 (Surowe, Oczyszczone)
  3. Oczyszczalnia Grabin 22/23.05.2019 (Oczyszczone), 19/20.11.2019 (Surowe, Oczyszczone)
  4. Oczyszczalnia Szyldak 23.05.2019 (Oczyszczone), 20.11.2019 (Surowe, Oczyszczone)
  5. Oczyszczalnie Gierłoż 19/20.11.2019 (Surowe, Oczyszczone)
  6. Oczyszczalnie Bednarki 19/20.11.2019 (Surowe, Oczyszczone)

data dodania: 2019-03-12 10:50:25 | zmodyfikował: Administrator

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe