Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Badania ścieków - 2020

1. Oczyszczalnia Grabin 29/30.01.2020 (oczyszczone), 21/22.04.2020 (surowe)
2. Oczyszczalnia Bednarki 29/30.01.2020 (oczyszczone) ,21/22.04.2020 (surowe)
4. Oczyszczalnia Klonowo 26/27.02.2020 (surowe)
5. Oczyszczalnia Gierłoż 26/27.02.2020 (surowe)
6. Oczyszczalnia Samborowo 26/27.02.2020 (surowe)
7. Oczyszczalnia Szyldak 22.04.2020 (oczyszczone)
 


data dodania: 2020-03-10 09:56:07 | data modyfikacji: 2020-05-14 08:03:11 | zmodyfikował: Administrator

WSTECZ
Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe