Kontakt

Dyrektor – pokój nr 27

Godziny pracy 7:00 – 15:00

Waldemar Graczyk

dyrektor; wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji technicznej, przyjmowanie skarg i wniosków

tel: +48 501 343 762

Główny Księgowy pokój nr 23

Godziny pracy 7:00 – 15:00

Kapica Hanna

główna księgowa; nadzór nad działem księgowości

tel: +48 501 343 815

Sekretariat pokój nr 26

Godziny pracy 7:00 – 15:00

Wasilewska Angelika

pomoc administracyjna; przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przyjmowanie wniosków o wydanie warunków technicznych/ wymiana-montaż wodomierzy/ ryczałt na budowę domu, wydawanie druków i wniosków, przyjmowanie zgłoszeń o odczytach wodomierzy

tel: +48 501 343 762

Księgowość pokój nr 22

Godziny pracy 7:00 – 15:00

Schmidt Sylwia

starsza księgowa; wystawianie faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków, koordynacja pracy inkasentów, uzgadnianie stanu konta klienta, prowadzenie kadr, przyjmowanie zgłoszeń odczytów wodomierzy

tel: +48 601 277 040

Kasa pokój nr 21

Godziny pracy 8:00 – 14:30

Jankowska Katarzyna

księgowa – kasjer; prowadzenie kasy, windykacja należności, rozwiązywanie umów, podpisywanie umów, przyjmowanie zgłoszeń odczytów wodomierzy

tel: +48 501 343 703

Dział Techniczny pokój nr 28

Godziny pracy 7:00 – 15:00

Gietka Janusz

kierownik; przeglądy i odbiory techniczne przyłączy, przyjmowanie zgłoszeń o awariach wod-kan., wymiana wodomierzy, współpraca z Dozorem Technicznym, współpraca z Sanepidem, odczyty i rozliczanie energii z przydomowych przepompowni ścieków

tel: +48 603 068 800

Dział Techniczny pokój nr 28

Godziny pracy 7:00 – 15:00

Dąbkiewicz Sylwia

starszy referent ds. technicznych; gospodarka odpadami, ochrona środowiska, zamówienia publiczne, nadzór nad Punktem Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych w Lubajnach

tel: +48 501 343 725

Dane kontaktowe

ul. 11-go Listopada 39
14-100 Ostróda

Pogotowie wodno – kanalizacyjne: 887 090 997

Skip to content