Zapytania ofertowe zakończone 2017

Zapytanie ofertowe ZOK2120/01/2017.

Dostawa materiałów ze stali nierdzewnej.

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/01/2017

Dostawa części zamiennych do chloratora

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/02/2017

Zapytanie ofertowe ZOK2120/02/2017

Transport i utylizacja odpadów z TPGZZ w Lubajnach

Zapytanie ofertowe ZOK2120/06/2017

Na pobór i wykonanie analiz wody w ramach monitoringu przeglądowego i wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych z ujęć wody

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/11/2017

Na dostawę wirnika z pierścieniem uszczelniającym do pompy Flygt.

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/14/2017

Na dostawę węża ciśnieniowego do WUKA

Zapytanie ofertowe ZOK 2120/07/2017

Na zakup i dostawę oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej na potrzeby ZOK w Ostródzie

Zapytanie ofertowe ZOK 2120/08/2017

Na dostawę materiałów ze stali nierdzewnej

Zapytanie ofertowe ZOK 2120/09/2017

Na dostawę wirników do pomp ściekowych na potrzeby ZOK w Ostródzie

Zapytanie ofertowe ZOK 2120P/19/2017

Na dostawę wirników do pomp ściekowych na potrzeby ZOK w Ostródzie

Zapytanie ofertowe ZOK 2120/10/2017

Na bieżącą konserwację, naprawę i usuwanie awarii instalacji elektrycznej w obiektach wodno- kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie

Zapytanie ofertowe ZOK 2120/11/2017

Na usługi wykonywane poszczególnym sprzętem

Zapytanie ofertowe ZOK 2120/12/2017

Na możliwość dostawy materiałów wod-kan na 2018 r.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/13/2017

Na wykonanie  poboru i analiz ścieków surowychi oczyszczonych z oczyszczalni ścieków oraz odprowadzanych wód opadowych, będących w eksploatacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/14/2017

Na wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z sieci i ujęć wodociągowych w ramach monitoringu kontrolnego,oraz wód popłucznych z obiektów będących w naszej eksploatacji na terenie Gminy Ostróda województwo Warmińsko-Mazurskie.

Skip to content