Zapytania ofertowe zakończone 2018

Zapytanie ofertowe ZOK2120/02/2018

Transport i utylizacja odpadów z TPGZZ w Lubajnach

Zapytanie ofertowe ZOK2120/04/2018

Dostawa materiałów do wykonania sieci kanalizacyjnej

Zapytanie ofertowe ZOK2120/06/2018

Dostawa materiałów ze stali nierdzewnej.

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/09/2018

Wykonanie okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów, będących w eksploatacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie według dołączonego wykazu.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/07/2018

Zapytanie ofertowe ZOK2120/08/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego w ramach monitoringu zgodnie z częścią A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/13/2018

Dostawa wirników do pompy zatapialnej.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/09/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na dostawę paliwa.

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/16/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na dostawę zaworów odpowietrzających

Zapytanie ofertowe ZOK2120/10/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na dostawę materiałów kanalizacyjnych

Zapytanie ofertowe ZOK2120/12/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na dostawę żelbetowych materiałów kanalizacyjnych

Zapytanie ofertowe ZOK2120/14/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na dostawę używanego samochodu ciężarowego z nową beczką asenizacyjną

Zapytanie ofertowe ZOK2120/15/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na sfinansowanie dostawy w ramach leasingu operacyjnego używanego samochodu ciężarowego z nową beczką asenizacyjną

Zapytanie ofertowe ZOK2120/16/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na usługi wykonywane poszczególnymi rodzajami sprzętu

Zapytanie ofertowe ZOK2120/17/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji elektrycznej obiektów wod-kan.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/17/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na dostarczenie materiałów wod-kan

Zapytanie ofertowe ZOK2120/19/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na wykonanie analizy wody oraz pobór i wykonanie analizy wód popłucznych

Zapytanie ofertowe ZOK2120/20/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na pobór i wykonanie analiz ścieków oraz odprowadzanych wód popłucznych

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/24/2018

Rozpatrzenie zapytania ofertowego na świadczenie usług medycznych

Skip to content