Zapytania ofertowe zakończone 2020

Zapytanie ofertowe ZOK2120/07/2020

Usługi wykonywane poszczególnymi rodzajami sprzętu

Zapytanie ofertowe  ZOK2120/10/2020

Konserwację, naprawę i usuwanie awarii instalacji elektrycznej w obiektach wodno- kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/01/2020

Zapytanie ofertowe ZOK2120/03/2020

Opracowanie analiz ryzyka ujęć eksploatowanych przez ZOK w Ostródzie

Zapytanie ofertowe ZOK2120/04/2020

Wykonanie operatów wodno prawnych i uzyskanie pozwoleń wodno prawnych na pobór wód podziemnych, odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody oraz na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni dla obiektów eksploatowanych przez ZOK w Ostródzie

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/09/2020

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/11/2020

Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

Zapytanie ofertowe ZOK2120/06/2020

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej na potrzeby ZOK w Ostródzie

Zapytanie ofertowe ZOK2120/09/2020

Wykonanie analiz wody w ramach monitoringu zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz na pobór i wykonanie analiz wód popłucznych

Skip to content