Biuletyn Informacji Publicznej ZOK

Prowadzenie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gminy. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest obsługa mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNLANEJ W OSTRÓDZIE

NAZWA GMINY:

Ostróda

RODZAJ:

GW - Gmina wiejska

STATUS:

Zakład budżetowy

KOD:

14-100

MIEJSCOWOŚĆ:

Ostróda

ADRES:

ul. 11-go Listopada 39

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

 

Dział księgowości: tel. 501 343 762 lub 601 277 040
e-mail: zok@gminaostroda.pl

Dział Techniczny tel. 501 343 725 lub 603 068 800
e-mail: kajkowo.zok@gminaostroda.pl

Kasa tel. 501 343 703
e-mail: zok@gminaostroda.pl

 

 

Dyrektor:

Jan Ignaczewski tel. 501 343 815 lub 605 359 090

Główny księgowy:

Hanna Kapica tel. 501 343 762

NIP:

741-20-89-349

Regon:

280421836

Rachunek bankowy:

49 8300 0009 0000 1941 2000 0010
(Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie)

 

Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

- poniedziałek - piątek w godz. 7-15 tel. 501 343 762 lub 501 343 725
- poniedziałek - piątek po godz.15 oraz soboty, niedziele i święta tel. 887 090 997; 603 068 800


aktualne ceny wody, ścieków i opłaty abonamentowej
aktualnie prowadzone odczyty

PODAJ AKTUALNY STAN SWOJEGO WODOMIERZA

Imię klienta*

Nazwisko klienta*

Numer nabywcy*

Numer wodomierza

Stan wodomierza*


*pole obowiązkowe