Zapytania ofertowe zakończone 2019

Zapytanie ofertowe ZOK2120/01/2019

Transport i utylizacja odpadów z PTGZZ w Lubajnach

Zapytanie ofertowe ZOK2120/04/2019

Dostawa przepompowni ścieków do miejscowości Ryńskie

Zapytanie ofertowe ZOK2120/05/2019

Dostawa szafy sterowniczej z monitoringiem przepompowni ścieków.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/06/2019

Wykonanie analiz w ramach monitoringu.

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/07/2019

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/12/2019

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/13/2019

Zapytanie ofertowe  ZOK2120/07/2019

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny  bezołowiowej na potrzeby ZOK w Ostródzie.

Odp: Rozpatrzenie zapytania ofertowego na dostawę oleju napędowego oraz benzyny  bezołowiowej na potrzeby ZOK w Ostródzie

Zapytanie ofertowe ZOK2120/08/2019

Zapytanie ofertowe ZOK2120/09/2019

Dostawa szaf sterowniczych z monitoringiem.

Zapytanie ofertowe ZOK 2120/11/2019

Dostawa zbiornika hydroforowego szt. 2 oraz zbiornika ciśnieniowego szt. 2 do wody pitnej.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/12/2019

Dostawa i montaż rozdzielnicy sterującej  w Stacji Uzdatniania Wody w Idzbarku Gmina Ostróda.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/13/2019

Dostawa materiałów oraz hydrantów na potrzeby ZOK w Ostródzie.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/14/2019

Zapytanie ofertowe ZOK2120/14/2019

Usługi wykonywane poszczególnymi rodzajami sprzętu.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/18/2019

Dostawa materiałów do miejscowości Zwierzewo.

Zapytanie ofertowe ZOK2120P/23/2019

Dostawa wentylatora boczno kanałowego

Zapytanie ofertowe ZOK2120/15/2019

Bieżąca konserwacja, naprawa i usuwanie awarii instalacji elektrycznej w obiektach wodno- kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/17/2019

Postępowanie na możliwość dostawy materiałów wod-kan na 2020 rok na potrzeby ZOK w Ostródzie.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/20/2019

Zapytanie ofertowe ZOK2120/22/2019

Unieważnienie zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe ZOK2120/19/2019

Rozpatrzenie zapytania ofertowego.

Skip to content