Przedmiot działalności wg PKD

Przedmiot działalności wg PKD

  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody 36.00.Z,
  • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osadów ze ścieków kanalizacyjnych 37.00.Z,
  • roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających 43.22.Z,
  • pozostałe usługi sanitarne 81.29.12
Skip to content